تبلیغات
کارشناسی ارشد کارآفرینی - آغاز كلاس دا نشگاه ها از هفته سوم شهریور

هدف این وبلاگ، مشاوره در حوزه کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی و هم چنین ارائه منابع کنکور این رشته است.

امیرعلی اسلامیه

 
Loading

آغاز كلاس دا نشگاه ها از هفته سوم شهریور

شنبه 21 مرداد 1391   10:10 ق.ظ

تقویم آموزشی دانشگاه‌ها برای نیم سال نخست سال تحصیلی 91-92 در شرایطی اعلام شد كه بیشتر دانشگاه‌ها كلاس‌های خود را از هفته سوم شهریور ماه آغاز می‌كنند.

به گزارش ایسنا، بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه تهران، ثبت‌نام در این دانشگاه از یكم تا هشتم شهریور خواهد بود و كلاس‌های دانشگاه در حالی از 25 شهریور آغاز خواهد شد كه دانشجویان از یكم تا چهارم مهرماه فرصت دارند برای حذف یا اضافه واحدهای خود اقدام كنند.

همچنین زمان حذف تك درس در این دانشگاه از شش تا هشت آذر، زمان ارزشیابی از 18 تا 29 آذر، پایان كلاس‌ها 13 دی و زمان امتحانات از 16 دی تا یكم بهمن اعلام شده است.

دانشگاه صنعتی شریف

ثبت نام در دانشگاه صنعتی شریف از 11 تا 21 شهریور و شروع كلاس‌ها 25 شهریور خواهد بود. همچنین دانشجویان برای حذف و اضافه از یكم تا چهارم مهر و برای حذف تك درس 28 و 29 آذر ماه را فرصت دارند.

زمان ارزشیابی در این دانشگاه از 18 تا 25 آذر، پایان كلاس‌ها ششم دی و همچنین دوره امتحانات از 11 تا 30 دی اعلام شده است.

دانشگاه تربیت مدرس

كلاس‌های دانشگاه تربیت مدرس در حالی از یكم مهر ماه آغاز می‌شود كه ثبت ما در این دانشگاه از 20 شهریور آغاز شده و تا 24 همین ماه نیز ادامه دارد.

همچنین زمان حذف و اضافه در این دانشگاه نهم و دهم مهرماه خواهد بود.

كلاس‌های دانشگاه تربیت مدرس 21 دی ماه پایان یافته و امتحانات این دانشگاه از 24 دی آغاز شده و تا 11 بهمن ماه ادامه دارد.

دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه علم و صنعت نیز در حالی كه از 19 تا 21 شهریور اقدام به ثبت نام دانشجویان خود می‌كند، مانند اكثر دانشگاه‌ها كلاس‌های خود را از 25 شهریور آغاز خواهد كرد.

به گزارش ایسنا، زمان حذف و اضافه در این دانشگاه یكم تا پنجم مهر، آخرین مهلت حذف اضطراری 15 آذر، پایان كلاس‌ها 13 دی و زمان امتحانات از 24 دی تا 4 بهمن خواهد بود.

دانشگاه امیر كبیر

ثبت نام در این دانشگاه 12 و 13 شهریور، شروع كلاس‌ها 18 و زمان حذف و اضافه 26 ماه مذكور خواهد بود.

همچنین زمان حذف اضطراری در این دانشگاه 12 و 13 آذر، ارزشیابی از 6 تا 24 همین ماه، پایان كلاس‌ها ششم بهمن و دوره امتحانات از 11 تا 24 بهمن اعلام شده است.

دانشگاه شهید بهشتی

كلاس‌های دانشگاه شهید بهشتی كه ثبت نام دانشجویان خود را از 15 شهریور آغاز می‌كند، 25 شهریور ماه در حالی آغاز می‌شود كه دانشجویان تا ثبت نام دانشجویان تا 21 شهریور ماه ادامه دارد.

همچنین دانشجویان این دانشگاه می‌توانند از 27 تا 29 شهریور نسبت به حذف و اضافه واحدهای درسی خود اقدام كنند و تا هشتم آذر نیز برای حذف اضطراری دروس خود فرصت خواهند داشت.

كلاس‌های این دانشگاه 13 ی ماه پایان یافته تا امتحانات این دانشگاه از 16 تا 30 دی برگزار شود.

دانشگاه علامه طباطبایی

ثبت نام نیم سال نخست تحصیلی 91-92 در دانشگاه علامه طباطبایی از هفتم شهریور آغاز شده و تا 14 همین ماه ادامه دارد؛ این در حالی است كه این دانشگاه مانند دانشگاه امیر كبیر كلاس‌های خود را زودتر از دیگر دانشگاه در 18 شهریور آغاز می‌كند.

به گزارش ایسنا، دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی برای حذف و اضافه از 26 تا 31 شهریور و برای حذف اضطراری تا یكم آذر ماه فرصت دارند.

با پایان یافتن كلاس‌های انشگاه در ششم دی ماه امتحانات دانشگاه از نهم دی شروع شده و تا بیستم همین ماه ادامه خواهد داشت.

دانشگاه الزهرا

دانشگاه الزهرا نیز با آغاز ثتب نام از دانشجویان از 18 شهریور كلاس‌های خود را 25 همین ماه اغاز خواهد كرد تا دانشجویان برای حذف و اضافه دروس روزهای هشتم و نهم مهرماه را فرصت داشته باشند.

مهلت حذف اضطراری در این دانشگاه تا هشتم آذر و دوره ارزشیابی از ششم تا سی‌ام آذر ماه ادامه دارد.

كلاس‌های دانشگاه الزهرا 14 دی پایان می‌یابد تا امتحانات این دانشگاه از 16 دی تا 4 بهمن برگزار شود.


نوشته شده توسط : امیرعلی اسلامیه

 
Active Search Results Google PageRank Checker