تبلیغات
کارشناسی ارشد کارآفرینی - شماره های تماس با دانشکده کارآفرینی

هدف این وبلاگ، مشاوره در حوزه کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی و هم چنین ارائه منابع کنکور این رشته است.

امیرعلی اسلامیه

 
Loading

شماره های تماس با دانشکده کارآفرینی

یکشنبه 27 شهریور 1390   04:09 ب.ظ

حوزه ریاست
آقای دکتر رضوی
61119331
خانم مجیدزاده
61119331
  دبیر خانه
خانم احمدی
61119248
خانم بیگی 
61119248
خانم مختاری61119248
  روابط بین الملل و یونسکو
آقای دکتر کاظمی
 61119338
خانم شاه بابایی 
 61119234
خانم شهمیری61119234
روابط عمومی
خانم قوامی
61119343
خانم خیرآبادی
61119343
   کتابخانه و سایت
آقای دکتر زعفریان 
 61119342
خانم فدائی
61119345
آقای سمائی61119345
خانم صفاری
 61119351
خانم منیره حسین زاده 
 61119339
خانم امامی 
 61119237
خانم نکیسا حسین زاده
61119342
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی  
آقای دکتر یداللهی 
61119232
 خانم صفری
 61119232
خانم زارع 
61119330
خانم امین پور
61119238
خانم قاضی نسب
61119238
خانم دانسفهانی
61119332
خانم عدالت یار
61119332
آقای شراری
61119348


نوشته شده توسط : امیرعلی اسلامیه

 
Active Search Results Google PageRank Checker